STARTSIDA
BILDTERAPI
BRITTA JONSSON
KONTAKT
LÄNKAR
LITTERATUR
AKTUELLT
SPEGLAR
KERAMIK
© Britta Jonsson

webbdesign
happikat.se
Länkar
SRBt - Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter
Nordic Art Therapy
Bildmuseet Umeå
Umeå Universitet, om bildterapi
Hantverkskooperativet Handslaget i Rättvik

Litteratur
"Konstnärliga terapier - Bild, dans och musik i den läkande processen"
Grönlund, Alm, Hammarlund, Natur och kultur
 
"Bildens helande kraft"
Kenneth Wide, Mareld
 
"Självbilder - Att komma vidare genom skapande"
Annika Berg-Frykholm, Bergsäker
 
"Bilden som kommunikation - Bildterapi i rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada"
Anita Forssell, Sundsvalls kommun
 
"Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier"
Birgitta Englund, Studentlitteratur